سایت پویش چاپ از سال 92 با اهداف تامین مواد اولیه چاپ، چاپ و تبلیغات، مشاوره بازاریابی و فروش و ارائه خدمات صنعتی تأسیس و شروع بکار نمود و افتخار دارد که توانسته اعتماد مشتریان خود را در سراسر کشور جلب نماید.

این سایت با بهره مندی از روشهای نوین و خلاقانه، سعی در جلب اعتماد مشتریان خود و بروز نمودن خدمات خود دارد. لذا علاوه بر خدمات عمومی چاپی، دارای توان انجام خدمات نوین تبلیغات و چاپ  نیز میباشد.